top of page

werkwijze

en tarieven

1. AANMELDING:

U kunt telefonisch, per e-mail of d.m.v. het contactformulier contact opnemen met mij.

 

2. KENNISMAKING:

Na uw aanmelding volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek zijn zowel u als uw kind aanwezig. Hier wordt o.a. besproken welke hulpvraag er is. Alle belangrijke informatie zal ter sprake komen. Het doel van dit gesprek is om te kijken of het van beide kanten klikt en of ik iets voor uw kind kan betekenen. Aan het eind van het gesprek besluiten wij samen of wij een samenwerking aangaan.

 

3. ONDERZOEK EN BEGELEIDING:

In het onderzoek ga ik kijken welke moeilijkheden uw kind ondervindt en wat zijn talenten zijn.Ik doe dit aan de hand van onderzoeksvragen die ik na het kennismakingsgesprek heb opgesteld.

Bij de begeleiding van uw kind spelen echter de situatie in de klas en thuis ook een rol, daarom besteed ik daar in mijn onderzoek ook aandacht aan. Een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en remedial teacher is voor mij van groot belang. Indien nodig en met uw toestemming neem ik contact op met de leerkracht van uw kind, zodat we goed kunnen afstemmen.

Naar aanleiding van het onderzoek trek ik een aantal conclusies en geef ik adviezen voor de begeleiding van uw kind. Een deel van die adviezen kan ik uitvoeren en een aantal worden thuis of op school uitgevoerd. Hierbij houd ik rekening met wat er thuis en op school mogelijk is. Ik stel een handelingsplan op, waarin bovenstaande punten staan omschreven.

De begeleiding is oplossingsgericht en vooral gericht op samenwerking met uw kind en waar nodig met zijn leerkracht en u als ouder/verzorger. Dat werkt enorm motiverend. Ik houd vooral rekening met de onderwijsbehoeften van uw kind, wat gebaseerd is op handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken volgens een praktijkmodel. Dit model bevat vijf fasen: intake, strategie, onderzoek, indicering en advisering.De begeleidingsperiode varieert van plusminus 6 tot 12 weken. Er vindt gemiddeld 1 keer per week begeleiding plaats en een sessie duurt 45 minuten. Tijdens schoolvakanties vindt geen begeleiding plaats, tenzij anders afgesproken.

U wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen/ontwikkelingen van de begeleiding per e-mail. Telefonisch contact is ook mogelijk. Op maandag en dinsdag heb ik een telefonisch spreekuur van 13.00 uur tot 14.00 uur. 

 

4. EVALUATIE:

Na de afgesproken periode bekijk ik of we de gestelde doelen bereikt hebben. Dit doe ik aan de hand van testen, observaties, een gesprek met u en eventueel de leerkracht van uw kind.

 

Aan de hand van de gegevens die ik hiermee verzamel, bespreken we of de begeleiding stopgezet kan worden of op welke manier de begeleiding voortgezet kan worden. U ontvangt een verslag van de evaluatie met daarin mijn adviezen. Verder kan ik dit in een gesprek toelichten als dat nodig is.

TARIEF:

45 euro per 45 minuten.

bottom of page