top of page

Remedial

teaching

Wat doet een remedial teacher?

Remedial teaching (RT) is het geven van specifieke begeleiding aan kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden. Dit wordt regelmatig bijles genoemd, maar er zijn een aantal grote verschillen.

Bijles is het geven van extra uitleg bij de stof die in de klas is aangeboden. Bij Remedial teaching wordt eerst in een didactisch onderzoek gekeken wat het kind nodig heeft. Vervolgens wordt hier de begeleiding op afgestemd.

Naast het bieden van didactische hulp geef ik veel aandacht aan het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind. Elk kind moet de kans krijgen zijn eigen kwaliteiten te ontwikkelen. Verder is het voor mij een uitdaging om een kind ‘sturend’ te begeleiden in het ontwikkelen, formuleren en uitvoeren van zijn eigen leerdoelen.

Maakt u zich zorgen om uw kind, omdat u merkt dat uw kind moeilijk tot leren komt, de leerresultaten achterblijven, er sprake is van onderpresteren en/of een leerachterstand dreigt? Ik kan de helpende hand bieden.

Ik begeleid kinderen die problemen ondervinden op de volgende gebieden (disciplines):

  • Lezen

  • Taal 

  • Spelling

  • Rekenen

  • Nederlands als tweede taal (Nt2)

  • Huiswerkbegeleiding

  • Sociaal-emotionele vaardigheden

  • Motivatie, concentratie, taakaanpak, werkhouding en faalangst.

bottom of page